.Em có key 4s IMei:013003001462125 IOS 6.1.3 đang dùng bình thường thì hôm nay khách báo là máy bị thẻ sim không hợp lệ.
Ai biết giúp đỡ e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]