Tình hình là mấy hôm nay có khách mang máy docomo ghép sim nhiều quá. Người này giới thiệu người kia. Mà vấn đề fix lỗi cho mạng này ít quá. File chỉnh sẵn fix lỗi danh bạ, sms không được chia sẻ nhiều. E tự mày mỏ đọc toét cả mắt để sửa file hex theo hướng dẫn để fix lỗi cho mạng đô cô mố này.
Coment, thank và cho điểm pass tự vào ib ạ!
1: Yêu cầu máy đã JB, cài thêm afcadd2 để itool nhận file JB nhé.
2: Cách fix danh bạ, sms
File dưới chép đè vào...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Tình hình là mấy hôm nay có khách mang máy docomo ghép sim nhiều quá. Người này giới thiệu người kia. Mà vấn đề fix lỗi cho mạng này ít quá. File chỉnh sẵn fix lỗi danh bạ, sms không được chia sẻ nhiều. E tự mày mỏ đọc toét cả mắt để sửa file hex theo hướng dẫn để fix lỗi cho mạng đô cô mố này.
Coment, thank và cho điểm pass tự vào ib ạ!
1: Yêu cầu máy đã JB, cài thêm afcadd2 để itool nhận file JB nhé.
2: Cách fix danh bạ, sms
File dưới chép đè vào...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]