Tình hình em gặp em nokia 108 bị mất nội trở đường đèn màn hình đã cạo điểm tét ra và đo cũng không có luôn Ai có giải pháp gì hay có sơ đò em xin với ạ!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]