giải pháp NEW nên chưa thể xì kèo mình sẽ làm free cho anh em từ 200 bài trở lên hiện ại có làm trên tất cả các máy
anh em có thể mang máy tới cữa hàng mình làm hoàn toàn miển phí,nếu quen từ trước free thêm cafe nhé
ver 8.1.2 đã test ok trền vài model nha anh...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
giải pháp NEW nên chưa thể xì kèo mình sẽ làm free cho anh em từ 200 bài trở lên hiện ại có làm trên tất cả các máy
anh em có thể mang máy tới cữa hàng mình làm hoàn toàn miển phí,nếu quen từ trước free thêm cafe nhé
ver 8.1.2 đã test ok trền vài model nha anh...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]