Như tiêu đề em nhận cây V6216 người già bật nguồn là tự bật FM, không sử dụng được chức năng gì nữa. Em đã vệ sinh, format, tháo tấm đệm phím ra cũng vậy. Ai đã gặp qua xin giúp em với. Cảm ơn tất cả ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]