em sạc được 1 phút báo lỗi sạc pin,đã thay chân sạch con 6 chân và 3 chân,thay pin,sạc vẫn vậy.mong a/e giúp đỡ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]