Gặp tình trạng đã 2 lần hú các 4r không có sự trợ giúp vì thực chất bệnh lạ hiếm gặp lên ai cũng nói chung chung nhưng hiện nay thì xuất hiện nhiều
Mất an mất ngủ với em nó và cuối cùng liều ăn nhiều đã xử lý 2 em 4s và 5 thành công 4 bây giờ hết thời BB 4.10 lên sẽ không có nữa
Tình trạng máy ban đầu bình thường FW 7.1.2 khách yêu cầu nâng cấp IOS 8.0.2
kiểm tra Icloud ok cho vào táng đến 70% đừng báo lỗi 3 mang qua PC khác restore 97% báo lỗi 3 thay pin restore lại cũng vậy
Có 2 trường...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Gặp tình trạng đã 2 lần hú các 4r không có sự trợ giúp vì thực chất bệnh lạ hiếm gặp lên ai cũng nói chung chung nhưng hiện nay thì xuất hiện nhiều
Mất an mất ngủ với em nó và cuối cùng liều ăn nhiều đã xử lý 2 em 4s và 5 thành công 4 bây giờ hết thời BB 4.10 lên sẽ không có nữa
Tình trạng máy ban đầu bình thường FW 7.1.2 khách yêu cầu nâng cấp IOS 8.0.2
kiểm tra Icloud ok cho vào táng đến 70% đừng báo lỗi 3 mang qua PC khác restore 97% báo lỗi 3 thay pin restore lại cũng vậy
Có 2 trường...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]