máy khách bảo chạy phần mềm thế là e vào khôi phục cài đặt gốc rồi nó bắt nhập mật khẩu.e nhập ko đúng mấy lần.
e tháo pin ra lắp lại thì nó cứ đứng ở chỗ nhập mật khẩu.ko ra được ngoài.
bác nào biết reset bằng tay chỉ e với ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]