lúc đầu nhận máy gọi loa lúc nghe lúc không , tháo ra để đó chưa sữa được , giờ lắp vào màn đen thui không hiện thị gì cả , cắm Usb vào cũng không nhận nữa , bác nào gặp pan này chỉ mình vs


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]