Lấy một cái máy mới 100% đang chưng trong tủ test (full chức năng)
Dùng tool phá hư wifi
restore lại ko hết (4s 8.1)
và có thể Áp dụng được tất cả các máy iPhone 6, 6 +, 5, 5s, 5c, ipad 1,2,3,4, air, mini

- Một số hình minh họa do mình làm
Cảnh báo mấy anh bán iPhone nhé (đừng dí em)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Lấy một cái máy mới 100% đang chưng trong tủ test (full chức năng)
Dùng tool phá hư wifi
restore lại ko hết (4s 8.1)
và có thể Áp dụng được tất cả các máy iPhone 6, 6 +, 5, 5s, 5c, ipad 1,2,3,4, air, mini

- Một số hình minh họa do mình làm
Cảnh báo mấy anh bán iPhone nhé (đừng dí em)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]