Hiện tại Apple tích hợp id chip vân tay vào A8 đồng thời phân bố kích hoạt hoàn toàn hệ thống trên nền os 8.1 , khi RT nếu nút vân tay ko trùng với main đến đoạn cuối (đoạn baseband ) sẽ lỗi số 53 trên ituns
Khuyến cáo anh em nên cẩn thận tháo máy tránh trường hợp hư nút home or vân tay là ôm hận luôn , hiện tại chưa có giải pháp ( khi có sẽ update )
Lỗi 56 : chạy hết cây đến cuối gặp lỗi số 56 trên ituns
Giải pháp đục HDD lên làm chân đóng lại , mình đã làm 1 cây nhưng thật tế vẫn chưa biết...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Hiện tại Apple tích hợp id chip vân tay vào A8 đồng thời phân bố kích hoạt hoàn toàn hệ thống trên nền os 8.1 , khi RT nếu nút vân tay ko trùng với main đến đoạn cuối (đoạn baseband ) sẽ lỗi số 53 trên ituns
Khuyến cáo anh em nên cẩn thận tháo máy tránh trường hợp hư nút home or vân tay là ôm hận luôn , hiện tại chưa có giải pháp ( khi có sẽ update )
Lỗi 56 : chạy hết cây đến cuối gặp lỗi số 56 trên ituns
Giải pháp đục HDD lên làm chân đóng lại , mình đã làm 1 cây nhưng thật tế vẫn chưa biết...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]