bác nào làm qua pan này xin hướng dẫn mình với xin chân thành cảm ơn

- - - Updated - - -

sơ đồ bố trí linh kiện của ip5s sai so với trên main các bác ah, khó dò quá


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]