E nhận của khách cây galaxyy máy trắng màn hình,để lâu lâu lại bình thường.dùng thử thì thỉnh thoảng lại thấy nhoà màn,kẻ sọc,nhiều màn quay lung tung.Đã thử màn khác nhưng vẫn vậy.Vệ sinh chân tiếp xúc màn hình cũng vẫn vậy luôn.Ad nào có sơ đồ cho e xin với.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]