Các anh giúp em.cho em xin rom S3 T999LUVUMBK4 tiếng việt ạ.em cám ơn các anh trước!!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]