em mới nhận cây iphone 5 khách muốn nâng lên 8.2 , như mọi khi rito bình thường , nhưng cái ip 5 này ri to báo lỗi tệp không tương thích, bực quá mang máy trong tủ đang bán ra rito thì bình thường, kiễm tra imei thì máy mua tại việt nam , anh em nào gặp qua rồi xin chỉ giúp , fw thì chẩn mà ko cho rito


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]