Nhận ip5s rơi nước đã vệ sinh .bây giờ bật nguồn lên táo rồi tắt.đã test màn khác vẫn vậy.e chưa biết làm từ đâu .a e ai làm qua rồi xin chỉ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]