Nhờ AE 4r giúp đỡ ca khó đỡ này với ạ.
máy đang dùng bình thường khách xóa IP từ xa nên treo táo, đưa qua e restore được 70% thì báo lỗi 1, đã đổi máy tính khác và cũng đã dùng MAC restore cũng được tầm 70% thì cũng lỗi 1, sàng Main qua máy khác vẫn bị lỗi đó.
vậy ae nhà mình có ai có phương pháp gì khắc khục vượt đc lỗi đó thì chỉ dùm e với.
Thanks ALL!!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]