[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


minh lam đến bước nay rồi nhưng may ko vô được Clock Work Mode Recovery(CWM). điện thoại van ở chế độ Fastboot mode... Fastboot ae pro giup mình với. thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]