như tiêu đề trên máy không tắm hay rớt đất gì cả , tình trạng máy lúc lên màn hình lúc không . em thay màn từ máy rin khác vẫn not ok . vệ sinh sạch vẫn not ok , reset lại vẫn not ok . hết cách lên nhờ anh giúp đỡ ạ . thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]