e đã thay ic thẻ nhưng vẫn ko dk.các bác cko e xin thêm chỉ dẫn ak.có hình ảnh up zùm e nhé o:-)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]