tình hình nhận máy 108 mất míc sau một hồi khò hàn bỏ bin bấm nguồn không xi nhê .kẹp nguồn lên nokia treo lang thang trên mạng thấy bài chia sẻ hay nên chia sẻ cho anh em nào chưa biết .gặp trường hơp như mình làm cho nhanh[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
như trong hình con trở số 2 nằm gần chân pin 47k con trở số 1 :1k kiếm hai con trở cùng trị số trên trên main xác thay qua là ok.vừa làm xong ok nên chia sẻ luôn có mượn hình bác nào trên mạng có gì thông cảm.bác nào biết rồi thì thôi.anh em nào chưa biết nếu thấy hay like một cái khích lệ tinh thần


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]