Các bác có sơ đồ nào câu đèn dễ nhất ko ạ.e câu theo.sơ đồ trên mạng mà không được.e mới vào nghề.giúp e với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]