e cài kies không được. nó đòi internet. mà rõ ràng máy tính có internet mà. bác nào qua giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]