Em đang hoc sữa chữa ĐT, mấy bữa trước nhận đươc được cây S4 rớt nước chạm trước nguồn, sửa được pan này thì nó lại hao nguồn do màn hình cứ ánh lên ánh sáng mờ mờ khi đã tắt máy, khi em cắm sạc vô nó cũng bị vậy dù chưa mở máy, em chẳng biết nó thuộc pan nào, cách sửa ra làm sao :((. Ở đấy có anh nào cao tay xin chỉ giùm em, thanks.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]