như tiêu đề 4s lên 8.2 dùng có ổn định ko với pin ổn chứ
lên ông cụ họ bảo dùng thì mượt lắm .ae nào đang trải nghiệm cho mình ít thông tin với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]