đầu tiên xin được cảm ơn bác lãm với nhưng chia sẻ của bác e đã nghiên cứu thành công e nó sau 1 đêm vật vã vì khách dí .

Bước1: Chúng ta giải nén tool vào file boot của LG LTE2 . Lte2 có 2 phiên bản boot , Folder S dành cho bản F160SK, và folder L dành cho bản F160LV,

Bạn cứu boot bản nào thì cop boot đó vào vào ổ C/FILE BOOT

B2: Chúng ta mở tool BoardDiag3.99c trong folder Unbrick...

Nếu là F160L,LV chọn D1L (MSM8960 L,V)

Nếu là F160S,K chọn D1L (MSM8960 S,K,D,A)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]