Do trước đây làm trong bảo hanh LG nên có khoảng vài chục GB rom va sơ đồ của điện thoại LG.
Do dung lương lớn nên không thể up lên hết được! Hôm nay sẽ share một số SCHEMANTIC của một số dòng máy thông dụng hay gặp gần đây cho anh em nào cần. Sơ đồ LG chi tiết từng con tụ, trở cho đến chân IC và có hướng dẫn nạp SW cho từng dòng máy, trong sơ đồ còn có luôn một số SOLUTION cho anh em dễ bắt bệnh , Còn ROM và TOOL anh em cần rom nào thì liên hệ, nếu có mình cũng share. Anh em nào chưa có...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]