Phương pháp dùng download foder file gốc sony qua tool XperiFirm_3.1 lấy file data FTF tất cả dong Sony Xperia dùng flashtool chiến một cách dễ dàng
anh em muốn tự mình convert xé lẻ file FTF để lưu lại bữa sau quất mình sẽ hương dẫn bài sau cái này có nhiều anh em làm và hướng dẫn rồi quan trọng là file không tốn xu anh em vô tư load về lượm lúa bằng tay không nha
Với FTF kết hơp flash tool anh em không lo nghĩ việc ver và boot


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
load nào:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]