ace 4r có giúp e với , e up rom cây s4 mini i9190 , up ok hết nhưng mà máy không lên bị tình trạng này : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
xin mọi người giúp e , thank mọi người

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]