Rom cũ up lên cho có data ^^
Thanks A Trường
ai chưa có load về chờ kèo nhé.

tool: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
file:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Đưa máy về chế độ dowload mode: nguồn + chụp ảnh + volum -
chạy MULTILOADER và chọn như trong hình
kết nối điện thoại vs máy tính
nhấn "PORT SEARCH"
sau khi đã SEARCH thành công bấm vào "DOWNLOAD"
sau khi DOWNLOAD...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]