minh phat mobile nhận đóng bộ 3 iphone 5 gia 3,2000k . bên mình còn nhiều cặp jin iphone 4 nhận đóng giá 1oook . a e làm so lương gọi trưc tiếp co giá tốt
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
169 bàu cát 1 p.12 q. tân bình
dt: 0979150456- 0968605060 gặp Sang
minh phat mobile nhận đóng bộ 3 iphone 5 gia 3,2000k . bên mình còn nhiều cặp jin iphone 4 nhận đóng giá 1oook . a e làm so lương gọi trưc tiếp co giá tốt
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
169 bàu cát 1 p.12 q. tân bình
dt: 0979150456- 0968605060 gặp Sang

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]