Nhận máy không lên nguồn, kẹp nguồn thì chưa tới 1v đã chạm 1a, nghi là chạm âm dương. Gỡ chân pin ra thì hết chạm.
Ae nào có chân pin thì thay không thì câu tắt như hình. Đã test 1 e như hình ok.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]