như tiêu đề ae ai có file nokia x- rm 980 ver:10.0.3 cho mình xin với,mình có ver:11.1 nhưng chạy cứ đến 62% là dừng lại. rất mong đc ae chia sẻ và giúp đỡ,thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]