đang nhận cây ịp thường mất sóng chập chờn núc có núc không chập chờn mong các huynh chỉ giúp cho em phương án giải quyết


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]