Như tiêu đề, a e ai có rom tiếng việt con sky A810s cho e xin với, sáng giờ xin ông Google 4 5file rồi mà đều k có tiếng việt, thanks nhiều!!!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]