thấy có nhiều ae gặp pan này mà chưa xác định chính xác hướng xử lý nên hôm nay mình xin chia sẻ pan này cho ace nào chưa biết xử lý cho nhanh

video test lúc kẹp nguồn (kim tự lên 0.1a rồi dựt về rồi lại lên)video tháo U2 ra rồi kẹp nguồn kiểm tra lạivideo thay u2 test lại okP/S : ACE nào biết rồi xin nhẹ tay thank ... :)[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]