E nhận e galaxy y tình trạng trên.đã thay chân sạc,gỡ bỏ tụ mà không đc.ai giúp e với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]