như tiêu đề đã nói em mới vào nghề khách cầm đến nói máy nước ngoài cầm về em ko biết làm thế nào mong anh em giúp đỡ . máy đang ở 8.1.3. anh em nào biết hưỡng dẫn cụ thế 1 chút cảm ơn trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]