I9100g kẹp nguồn kim lên treo, xác định pan chết emmc báo giá 7 xị thay ổ cứng mới

khách đồng ý làm thay thế ok
Mình nhớ có ace từng nói các dòng ổ cứng k thể thay thế cho nhau do version khác...v.v...
mình thì thật sự nói đến cái khoản phân vung, định dạng, chuyển boot, fix boot thay ổ cứng.....k biết gì
gà mờ lắm, chỉ biết là đóng lên ok cho ace vô chém tới tất
gạch đá em xin nhận, đang cần đẻ xây nhà nè ))))))))))...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]