cần ae giúp với nhận con nokia 110 mất đèn màn hình vẫn còn hiện thì e đã gỡ bỏ và như hình [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]gỡ bỏ xong kẹp nguồn thì bị treo 0,1 ae nào đã làm qua thì xin giúp e với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]