Cần AE giúp ạ. Tất cả zin đét chưa sửa chữa. Em đã thay mấy Cam vẫn vậy Retore cũng không được. Vệ sinh sạch sẽ vẫn not ok. Để im thì quay bình thường. Cứ rung rung cái là đơ luôn. Conect vẫn bình thường... Mong ae giúp với ạ.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]