Tình trạng con 6700c không lên nguồn không biết nó bị hư bộ phận nào, anh nào biết giúp e nhé! Giờ phải thay linh kiện gì thì được ? tks!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]