E nhận con 4s mất nguồn, kẹp dòng max kim xong dừng ở 0,1A
A E gặp pan xin giúp
khách báo đang dùng thì sập( hồi trước máy rơi nước, đã vệ sinh sạch sẽ rồi)
thanks ạ!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]