cây 6300 của bà chị đg xài BT tự nhiên màn hình sụp đèn ,cứ tắt máy mở lên thì nó sáng lên cái rồi sụp tiếp,đã thay thử màn hình zin và flash máy lại mà chưa đc,pan đèn này lạ quá,có ae nào gặp qua chia sẻ với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]