Máy đang 2.3.5 ,update 4.1.2 + Tiếng việt LG Optimus LTE SU640 edit trên nền rom stock 4.1.2,hard reset ko mất tiếng việt,con này edit tới phẩn tin nhắn vui lắm [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]