Tình hình là e có con máy vào việt hóa mà root đủ kiểu vẫn not ok.
e dùng đủ thể loại root vẫn ko dc, ae nào làm ok giúp e với nhé!!!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]