-Anh nào làm qua help em phát, máy nạp tv, quất cái file anh hiền_cần thơ vô cho nhanh ,ai dè lổi laucher.com, hadreset luôn nên giờ máy ko nhận adb gì hết, vào FTM , recovẻy gốc ok.
-Ko biết bấm sao cho vô được fastboot để up recovery_N788_v2 hic hic
-giờ xử lý sao,ai gặp qua help dùm, thanks all

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]