Rom GPro [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] Sửa lỗi nóng máy ở V5a.- Bổ sung, cập nhật một số apps.- Fix vấn đề ghi thẻ nhớ.- Bổ sung nút tin nhắn ở danh bạ (bên cạnh nút gọi).- Một số tinh chỉnh khác.
Hướng dẫn cài đặt
yêu cầu root Flash qua recovery từ nền 4.4.2. Những ai đang ở 5.0 hãy về 4.4.2 và làm tiếp.
1. Copy ROM vào bộ nhớ trong
2. 3 wipe.
3....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]