Như tiêu đề có anh nào biết cách fix lỗi này giúp e vs nhận máy khách treo logo, lỡ tay bấm fomat cái đen thui luôn, e đã up đủ kiểu ko lên dc nhờ cao thủ giúp e với !!!!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]