Như ở trên máy em cắm cáp báo không hổ trợ phụ kiện này nhưng vẫn nhận USB...e thay chuôi sạc + cáp zin + thử luôn cả pin kkkk nhưng vẫn không được....AE nào có gặp qua xin hướng dẫn dùm e , thank AE.....[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]